הרשמה עם טלפון

Input is not an international phone number!